ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Αρχική

Η Δραματοθεραπεία επιστρατεύει τη σοφία των Τεχνών στις επιταγές της Υγειας και της Θεραπείας μέσα από την ασφάλεια των συμβόλων και του συμβολισμού.

Συνδυάζει το Λόγο με τη Δημιουργική Έκφραση.

Προωθεί τη συνεργασία και τη σύζευξη του σώματος, του νου και του πνεύματος.

Είναι ο ασφαλής "ενδιάμεσος χώρος" όπου μέσα από την ενεργοποίηση της δημιουργικής φαντασίας, το παρελθόν του κάθε ατόμου συναντά το παρόν του και το βοηθά να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του.

Απευθύνεται σε εφήβους και σε ενήλικες,

- που θέλουν να διατηρήσουν την υγεία τους και να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους (τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία)
- που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ψυχολογικές δυσκολίες στη σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους ή
- που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ψυχολογικές διαταραχές.

Διευκολύνει την αναγνώριση, επεξεργασία, αλλαγή συναισθημάτων και σχέσεων. Διευρύνει τα όρια των εμπειριών και το φάσμα των συναισθηματικών και κοινωνικών ρόλων που διαδραματίζει το άτομο στη ζωή του.